You are here:
Product code: SP1600

Đai khớp gối cao cấp DiskDr SP1600 – Hỗ trợ đau khớp gối, hỗ trợ vận động và phục hồi

4,750,000

Đai khớp gối cao cấp sử dụng cơ chế "đòn bẩy" DiskDr SP1600 hỗ trợ đau khớp gối, hỗ trợ đứt dây chằng chéo, hỗ trợ vận động phục hồi khớp gối