You are here:
Product code: NK30

Đai khớp gối bơm hơi DiskDr NK30 – Hỗ trợ đau khớp gối, hỗ trợ vận động, chơi thể thao

2,050,000

Đai khớp gối bơm hơi DiskDr NK30 hỗ trợ đau khớp gối, hỗ trợ đứt dây chằng chéo, hỗ trợ vận động chơi thể thao